LAZIS PLN UIP Ring Sulmapa

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) PLN UIP Ring Sulmapa dibentuk berdasarkan SK GM PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua Nomor : 035.K/GM-RING SULMAPA/2012  tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah  Tanggal 16 Maret 2012.

Pembentukan LAZIS PLN UIP Ring Sulmapa didasarkan pada pertimbangan :

  • Meningkatkan keimanan, menumbuhkan akhlaq mulia, rasa kepedulian yang tinggi serta mensucikan harta, maka perlu  memfasilitasi pegawai muslim dan mampu di lingkungan PLN UIP Ring Sulmapa, dalam menunaikan syari’ah Islam berupa membayar atau mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah.
  • Dana yang terkumpul dari zakat,  infaq, dan shadaqah yang terhimpun dari pegawai merupakan sumber dana potensial bagi upaya memberdayakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ditampung, dikelola, dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya (Mustahik) secara amanah, profesional, dan transparan sesuai tuntunan syari’ah.